Selecteer een pagina

Verplaats een bevallende vrouw niet te snel naar een geboortecentrum!

Dat is de conclusie van een promotie studie van een verloskundige. Voor gezonde vrouwen, die niet thuis willen bevallen is een geboortecentrum een waardevol alternatief om de bevalling onder de 1ste lijns zorg te laten plaatsvinden. Het onderzoek omvat 3400 vrouwen, die gepland thuis, in het ziekenhuis of in een geboortecentrum bevielen. Er was geen verschil tussen de groep die in het geboortecentrum  of in het ziekenhuis beviel. Ze waren even tevreden  De vrouwen die gepland thuis bevielen hadden een betere uitkomst. Ze hadden de minste ingrepen en complicaties en hadden de meeste eigen inbreng tijdens de bevalling en het kraambed. Het promotie onderzoek benadrukt wel dat de timing van het verplaatsen van de thuissituatie naar het geboortecentrum erg belangrijk is.  In een geboortecentrum wordt gestimuleerd om zo natuurlijk mogelijk te bevallen, in een huiselijke omgeving, zonder zichtbare medische instrumenten, met een beval bad en onder begeleiding van de eigen verloskundige. Gezien de capaciteitsproblemen in ziekenhuizen zijn geboortecentra niet meer weg te denken. Het onderzoek geeft duidelijk aan dat de timing, om naar het geboortecentrum te gaan, erg belangrijk is. Te vroeg verplaatsen van thuis naar een geboortecentrum verhoogd duidelijk de kans dat de bevallende vrouw alsnog in het ziekenhuis terecht komt. Door de autorit schiet de adrenaline omhoog en dat remt de weeën en daardoor ook de ontsluiting. Het advies is dan ook, wacht met weggaan totdat de ontsluiting wat verder is gevorderd. 1/4 van de vrouwen komt in een geboortecentrum aan zonder dat er thuis is onderzocht of de bevalling wel echt goed is begonnen. Door thuis eerst te bepalen hoe de bevalling vordert, kun je, samen met de vrouw en haar partner, een goede beslissing maken over het moment van vertrek, zodat je op tijd, maar ook niet te laat, rustig op plaats van bestemming kunt aankomen.