Selecteer een pagina

(Vroed)vrouw onvriendelijk
Uit alle onderzoeken blijkt, dat de meeste zwangere en barende vrouwen, beter af zijn als ze goed worden begeleid. Verloskundigen zijn opgeleid om dit te doen Daardoor hebben gynaecologen ook vaak verloskundigen in dienst. We zijn op weg naar integrale verloskunde, een systeem dat er voor moet gaat zorgen, dat iedere zwangere de meest optimale zorg krijgt. Verloskundigen pleiten al jaren voor een betere vergoeding voor hun uitgebreide en intensieve werkzaamheden en het blijkt dat het terecht is. Ze krijgen steeds meer taken en zouden daar evenredig voor moeten worden betaald. Zelfs de Nederlandse Zorg Autoriteit is het daar mee eens. En wat doen de zorgverzekeringen………….zij bieden massaal een contract aan voor 2018, zonder de zo verdiende tarief verhoging!
Eindelijk is er een grens bereikt en weigeren verloskundigen massaal het aangeboden contract te tekenen!
Goed bezig dames!!!!!
door Marjolein Gerritsen | okt 5, 2017 | Nieuws | 0 Reacties